Přeprava zboží po železnici z Číny

Zboží lze z Číny přepravovat třemi způsoby: po moři, po železnici a letecky. Každá z těchto metod je nejvhodnější pro něco jiného, ​​má odlišné vlastnosti a náklady. V přepravě zboží z Číny dominuje hromadná námořní doprava, ale v současné době železniční doprava vytváří na trhu stále vážnější konkurenci.

Přeprava zboží z Číny

Když si nemůžeme dovolit přinést něco z Číny během několika dnů, ale nemáme čas na přepravu zboží lodí, železniční doprava se stává nejlepším řešením. Železniční doprava je kombinací kladů a záporů jiných dopravních prostředků. Díky zjednodušeným postupům a celní unii zemí Nové hedvábné silnice je to skvělé řešení pro obchodování se Středním královstvím.

Rychlost a bezpečnost dopravy

Železniční přeprava zboží z Číny

Velkou výhodou železniční dopravy ve vztazích se Středním královstvím je schopnost rychle přepravit zboží ze státu do státu. Vlaky na Nové hedvábné cestě mohou za jeden den ujet až 1000 kilometrů. A to vše s asi 40 nákladními automobily. Jsou přizpůsobeny pro sběrné, plné kontejnery a přepravu v chladu. Díky podpisu dohod mezi zeměmi, které tvoří trasu, nemusí být vlaky u kontrol prakticky zastaveny. Doprava je pečlivě naplánována, takže na trase nejsou žádné nehody. Existují však jevy, které nelze předvídat, například písečné bouře, které mohou ovlivnit přesnost skladů. Naštěstí se vyskytují sporadicky.

Dobrá cena a vysoká kvalita

Až donedávna způsobovala železniční doprava vysoké náklady, díky čemuž byla méně atraktivní než letecká doprava. Naštěstí díky snížení potřebných prostojů a minimalizaci zátěže postupů ceny výrazně poklesly. To znamená, že placením relativně málo více než lodí můžete přepravovat zboží rychleji a bezpečněji. Doporučujeme vám použít kalkulačku cen vyvinutou našimi specialisty!

Kontaktujte nás!

Transportní systém BBA pracuje s důvěryhodnými agenty podpory. Pokud máte zájem o přepravu zboží z Číny, naši specializovaní speditéři vám rádi pomohou bezpečně dorazit do cíle!

Ewa Bober
e-mail: e.bober@bbats.pl
tel. 48 22 463 47 35
mobilní telefon (+48) 731 777 201