Transport Morski z Chin Transport Kolejowy

Námořní doprava z Číny do Evropy a její nejlepší alternativa

V posledních letech se hodně stalo v dopravě z Dálného východu. Neustálá konkurence majitelů lodí vedla k bankrotu Hanjinu – jednoho z největších provozovatelů námořních kontejnerů. Ukázalo se také, že neustálým snižováním přepravních cen mají velké finanční problémy nejen Hanjin, ale i další majitelé lodí. Důsledkem toho byla analýza rentability kontejnerového zboží a výsledné zvýšení cen. Čínská námořní doprava pomalu přestává být stejně konkurenceschopná jako dosud. Znamená to éru železniční dopravy?

Czytaj całość

Transport Kolejowy serwis drobnicowy

Sběrná železniční služba, železniční doprava z Číny do Polska

Transportní systém BBA souběžně s námořní dopravou nabízí pravidelnou sběrnou službu LCL a kontejnerovou přepravu FCL z Číny do Polska a zemí EU. Náklady se dostávají k zákazníkům po celé Evropě, také do zemí mimo Evropskou unii, např. Do Srbska a Albánie. Zveme vás, abyste se seznámili s možnostmi železniční dopravy v naší realizaci!

Czytaj całość

Přeprava zboží po železnici z Číny

Zboží lze z Číny přepravovat třemi způsoby: po moři, po železnici a letecky. Každá z těchto metod je nejvhodnější pro něco jiného, ​​má odlišné vlastnosti a náklady. V přepravě zboží z Číny dominuje hromadná námořní doprava, ale v současné době železniční doprava vytváří na trhu stále vážnější konkurenci.

Přeprava zboží z Číny

Když si nemůžeme dovolit přinést něco z Číny během několika dnů, ale nemáme čas na přepravu zboží lodí, železniční doprava se stává nejlepším řešením. Železniční doprava je kombinací kladů a záporů jiných dopravních prostředků. Díky zjednodušeným postupům a celní unii zemí Nové hedvábné silnice je to skvělé řešení pro obchodování se Středním královstvím.

Rychlost a bezpečnost dopravy

Železniční přeprava zboží z Číny

Velkou výhodou železniční dopravy ve vztazích se Středním královstvím je schopnost rychle přepravit zboží ze státu do státu. Vlaky na Nové hedvábné cestě mohou za jeden den ujet až 1000 kilometrů. A to vše s asi 40 nákladními automobily. Jsou přizpůsobeny pro sběrné, plné kontejnery a přepravu v chladu. Díky podpisu dohod mezi zeměmi, které tvoří trasu, nemusí být vlaky u kontrol prakticky zastaveny. Doprava je pečlivě naplánována, takže na trase nejsou žádné nehody. Existují však jevy, které nelze předvídat, například písečné bouře, které mohou ovlivnit přesnost skladů. Naštěstí se vyskytují sporadicky.

Dobrá cena a vysoká kvalita

Až donedávna způsobovala železniční doprava vysoké náklady, díky čemuž byla méně atraktivní než letecká doprava. Naštěstí díky snížení potřebných prostojů a minimalizaci zátěže postupů ceny výrazně poklesly. To znamená, že placením relativně málo více než lodí můžete přepravovat zboží rychleji a bezpečněji. Doporučujeme vám použít kalkulačku cen vyvinutou našimi specialisty!

Kontaktujte nás!

Transportní systém BBA pracuje s důvěryhodnými agenty podpory. Pokud máte zájem o přepravu zboží z Číny, naši specializovaní speditéři vám rádi pomohou bezpečně dorazit do cíle!

Ewa Bober
e-mail: e.bober@bbats.pl
tel. 48 22 463 47 35
mobilní telefon (+48) 731 777 201

Transport Kolejowy z Chin Cena

Železniční doprava z Číny – cena a vlastnosti

Podle tradičního uvažování lze způsoby dopravy ve vztazích s Čínou rozdělit do tří částí: vzduch, moře a železnice. Mezi charakteristické rysy všech těchto opatření patří dopravní rychlost a náklady. Je známo, že letadlo je nejrychlejší a nejdražší a loď je nejpomalejší, ale nejlevnější. Ve srovnání s jinými metodami je železniční doprava z Číny překvapivá – cena tohoto druhu dopravy vás nezpůsobuje závratě!

Czytaj całość

Transport Kontenerów z Chin

Kontejnerová přeprava z Číny. Co přesně je kontejner?

Existuje mnoho způsobů přepravy zboží, ale kontejner bude vždy základním způsobem přepravy obecného nákladu. Nejen běžný náklad – je to skvělý způsob přepravy pro přepravu větších nákladů. Kontejner je ideální pro přepravu nákladu na velké vzdálenosti, protože poskytuje ochranu před povětrnostními podmínkami. Další výhodou je zlepšení přepravy z bodu A do bodu B. Jak přepravovat kontejnery z Číny tak, aby se vše vydalo na naši cestu?

Czytaj całość

Doprava z Číny do EU: Małaszewicze jako brána do Evropy

Železniční doprava z Číny se stává stále populárnější formou dopravy z Číny do EU. Hlavní terminály v Čcheng-tu a Zhongshanu posílají stále více vlaků a výměna zboží s Čínou roste. Výhodou, kterou zákazníci nákladní dopravy ocení, je bezpečnost, rychlost a včasnost dodávek. Vlak je schopen cestovat z Číny do Polska se dvěma zastávkami během dvou týdnů.

Czytaj całość