Transport z Chin do EU: Małaszewicze bramą do Europy

Transport kolejowy z Chin staje się coraz popularniejszą formą transportu z Chin do UE. Główne terminale w Chengdu oraz Zhongshan wysyłają coraz większą liczbę pociągów, a wymiana towarowa z Chinami rośnie. Zaletą, którą doceniają klienci transportu towarów pociągiem, jest bezpieczeństwo, szybkość oraz terminowość dostaw. Pociąg jest w stanie dojechać z Chin do Polski z dwoma przystankami w ciągu dwóch tygodni.

Małaszewicze a transport kolejowy z Chin

Jednym z najważniejszych miejsc na tej trasie jest terminal przeładunkowy w Małaszewiczach, w którym przeładowuje się prawie każdy kontener z Azji na tory o wymiarach europejskich. Rocznie przeładowuje się tu prawie 230000 TEU towarów i liczba ta stale rośnie. W sam terminal są inwestowane pokaźne środki finansowe. Polski terminal jest centralnym punktem całej układanki, miejscem wjazdu towarów do Unii Europejskiej. Jest położony na głównym szlaku tranzytowym z EU do Rosji, w środkowo-wschodniej części Polski. Odległość od przejścia granicznego z Ukrainą wynosi zaledwie 120 km, a od granicy z Białorusią 5 km. Terminal Małaszewicze idealnie łączy Europę Zachodnią z Europą Wschodnią i Azją.

Położenie Małaszewicz

Małaszewicze są położone niezwykle korzystnie na mapie Europy: na zbiegu magistrali kolejowych, tuż przy granicach trzech państw.

  • 120 km do przejścia granicznego z Ukrainą
  • 5 km do przejścia granicznego z Białorusią
  • 1050 km do Moskwy
  • Magistrala kolejowa E-20, Europa – Azja Wschodnia i Centralna
  • Magistrala drogowa E-30

Ponieważ Małaszewicze położone są blisko granicy, faktycznie stanowią kolejową bramę do europejskiego systemu transportowego.

Możliwości terminala kolejowego

Transport z Chin Terminal Małaszewicze
Transport z Chin Terminal Małaszewicze

W ramach kompleksu w Małaszewiczach działa największy w Polsce wolny obszar celny. Dzięki temu rozwiązaniu możliwy jest ciągły rozwój terenu i osiągnięcie wysokich wyników przeładunkowych. Kompleks dzieli się na trzy terminale: terminal PKP Kolejowy, Europort i Agrostop.

  • PKP Kolejowy

Terminal PKP Kolejowy jest największym z małaszewickich terminali. Charakteryzuje się imponującymi możliwościami przeładunku: na dobę jest to aż 340 UTI. Terminal jest czynny całodobowo i dysponuje halą magazynową do składowania towaru. Jest w stanie składować 2000 TEU.

  • Europort

Terminal Europort jest nieco mniejszy niż PKP Kolejowy. Dysponuje placami składowymi z możliwością składowania do 1300 TEU. W ciągu doby Europort jest w stanie przeładować do 220 TUI na dobę.

  • Agrostop

Ponieważ jest najmniejszym z trzech terminali, o możliwościach przeładunkowych 120 TUI na dobę, pełni funkcję terminala pomocniczego. Dodatkowo można mówić o specjalizacji terminala.

Transport z Chin z BBA Transport System

Transport kolejowy z Chin jest usługą do której BBA Transport System przywiązuje olbrzymią wagę. Świadczymy kompleksową usługę łącznie z odprawą celną od drzwi do drzwi. Posiadamy możliwości przewozu kontenerów z każdego terminalu kolejowego w kraju, także z wymienionych Małaszewicz, zapewniając terminową dostawę do klientów z fabryki w  Chinach do Polski i całej Unii Europejskiej.